Krapina Zagorje County, located in the northwest part of Croatia, offers exceptional opportunities for investors and entrepreneurs due to its specially arranged business zones. These business zones play a crucial role in fostering economic activity and growth in this beautiful region.

Business zones are designated geographical areas within the county intended exclusively for business purposes, including industrial production, trade, and other economic activities. What makes them attractive investment destinations are the infrastructure facilities they offer, including access to roads, electricity, water and communication systems. These benefits significantly facilitate the development of businesses and attract potential investors.

The Entrepreneurial Centre of Krapina Zagorje County has recognized the importance of developing business zones to stimulate economic

growth in the region. Through the “Invest in Zagorje” initiative, the county has brought together 24 cities and municipalities, collectively creating 34 specially arranged business zones. This collaboration provides investors with a wide range of locations for various types of projects, whether in manufacturing, logistics, services or other business sectors.

Each of these business zones has its unique advantages and characteristics, but their common goal is to attract investments and stimulate economic expansion in the region. With this objective in mind, a Geographic Information System (GIS) has been developed, encompassing all business zones and providing crucial information, including their location on the map of Krapina Zagorje County, existing companies, and many other useful data that you can explore by clicking on the “GIS system” below.

Krapinsko zagorska županija, smještena u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, pruža iznimne prilike za investitore i poduzetnike zahvaljujući svojim specijalno uređenim poslovnim zonama. Ove poslovne zone igraju ključnu ulogu u poticanju ekonomske aktivnosti i rasta u ovom prekrasnom kraju.

Poslovne zone su određene geografske oblasti unutar županije koje su namijenjene isključivo za poslovne svrhe, uključujući industrijsku proizvodnju, trgovinu i ostale gospodarske aktivnosti. Ono što ih čini privlačnim investicijskim odredištima su infrastrukturne pogodnosti koje nude, uključujući pristup cestama, električnoj energiji, vodi i komunikacijskim sustavima. Ove pogodnosti značajno olakšavaju razvoj tvrtki i privlače potencijalne investitore.

Poduzetnički centar Krapinsko zagorske županije prepoznao je važnost razvoja poslovnih zona kako bi potaknuo ekonomski rast na ovom području. Kroz inicijativu “Invest in Zagorje,” županija je okupila 18 gradova i općina, a zajedno su stvorili 28 posebno uređenih poslovnih zona. Ova suradnja pruža investitorima širok izbor lokacija za različite vrste projekata, bilo da se radi o proizvodnji, logistici, uslugama ili drugim sektorima poslovanja.Svaka od ovih poslovnih zona ima svoje jedinstvene prednosti i karakteristike, ali njihov zajednički cilj je privlačenje investicija i poticanje ekonomske ekspanzije u regiji. S tim ciljem je razvijen Geografski informacijski sustav (GIS) koji obuhvaća sve poslovne zone i pruža važne informacije, uključujući njihovu lokaciju na karti Krapinsko zagorske županije, postojeće tvrtke i mnoge druge korisne podatke koje možete istražiti klikom na “GIS sustav” u nastavku.

    What does business look like in Zagorje? How to capitalize
    on the opportunities and advantages? How to secure support?
    Tell us directly.

    What does business look like in Zagorje? How to capitalize on the opportunities and advantages? How to secure support? Tell us directly.